Contacte

 

COOPERATIVA AGRICOLA DE PLANES Coop.V.

Avd.Ciutat de Valencia, 1

03828 Planes (Alicante)

Teléfonos: 965514062 – 965514052


Formulari de contacte
* Camp obligatori

Emails:

info@cooperativadeplanes.es       comercial@cooperativadeplanes.es

Privacitat:

Complint amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Cooperativa Agricola de Planes Coop.V. informa els seus usuaris de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes en la seua pàgina web per i per a Cooperativa Agricola de Planes Coop.V., la finalitat de la qual és d’informació i comercialització dels productes oferits en la pàgina, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries que puguen ser del seu interés, amb l’objectiu d’ampliar i millorar els nostres serveis, adequant les nostres ofertes a les seues preferències o necessitats.

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés , rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà de sol·licitud escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic: consejorector@cooperativadeplanes.es

Cooperativa Agricola de Planes Coop.V. es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seua confidencialitat, a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer i a no cedir-los a tercers, així com a complir a la seua obligació de guardar-los i a adoptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que establix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol.

Comments are closed.